Tag » Gospodarki Żywnościowej

Raport IERiGŻ: w 2018 r. produkcja pasz wyższa niż przed rokiem

fabrykacja pasz przemysłowych w 2018 r. będzie o 5,5 proc. wyższa niż w ubiegłym roku i może wynieść 11,6 milion ton – prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Raport IERiGŻ: w 2018 r. produkcja pasz wyższa niż przed rokiem

fabrykacja pasz przemysłowych w 2018 r. będzie o 5,5 proc. wyższa niż w ubiegłym roku i może wynieść 11,6 milion ton – prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Raport IERiGŻ: w 2018 r. produkcja pasz wyższa niż przed rokiem

fabrykacja pasz przemysłowych w 2018 r. będzie o 5,5 proc. wyższa niż w ubiegłym roku i może wynieść 11,6 milion ton – prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rolnicy pod kreską? „W zeszłym roku opłacalna była tylko produkcja mleka”

Z produkcji zwierzęcej w ostatnich dwóch latach opłacalna była zaledwie fabrykacja mleka, która umożliwiała osiągnięcie dochodu nawet bez dopłat i bez względu na skalę produkcji – wynika z badań Instytutu Ekonomii Rolnictwa i…

Susza na razie nie spowodowała podwyżki cen żywności

Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić oddziaływanie tegorocznej suszy na ceny żywności, w lipcu ceny były o 2,2 proc. wyższe niż 12 miesięcy wcześniej – powiedziała Polska Agencja Prasowa dr Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki…

Susza na razie nie spowodowała podwyżki cen żywności

Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić oddziaływanie tegorocznej suszy na ceny żywności, w lipcu ceny były o 2,2 proc. wyższe niż 12 miesięcy wcześniej – powiedziała Polska Agencja Prasowa dr Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki…

Branża tytoniowa wciąż istotna dla budżetu i eksportu?

18,8 miliard zł wpłynęło w 2017 r. do budżetu z tytułu akcyzy odkąd branży tytoniowej. sektor ta jest równie istotna dla handlu zagranicznego – wyroby tytoniowe owo blisko 11 proc. wartości eksportu produktów rolno-spożywczych – wynika…

Szykuje się mocny spadek zbiorów zbóż w Polsce. Powód? Susza

Zbiory zbóż mogą spaść w 2018 roku do 27,5 milion ton z 31,9 milion ton w ’17, z powodu suszy – prognozują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Szykuje się mocny spadek zbiorów zbóż w Polsce. Powód? Susza

Zbiory zbóż mogą spaść w 2018 roku do 27,5 milion ton z 31,9 milion ton w ’17, z powodu suszy – prognozują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Polacy jedzą coraz mniej ryb

podług wstępnych danych bilansowe spożycie ryb i owoców morza wyniosło w 2017 roku w przeliczeniu na mieszkańca 12,52 kg i było o 4,5 proc. mniejsze niż w roku poprzednim – wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki…

Strona 1 z 1812345...Ostatnia »