Rząd we wtorek m.in. o projekcie noweli o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który ma ograniczyć rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zwiększyć rolę rodzinnych form pieczy zastępczej.
Strona 1 z 11